Budowa biurowców – co w niej jest specyficznego? Zostawiając na boku kwestie projektowe, biurowce są budynkami bardzo specyficznymi. To typowe nieruchomości inwestycyjne, nie buduje się ich dla siebie, tylko wznosi z myślą o późniejszych użytkownikach. Poza tym gestorzy biurowców muszą myśleć perspektywicznie – budowa takiego obiektu jest kosztowna, a zyski uzyskuje się dopiero po latach. Oznacza to czasem konieczność zmiany podejścia do kwestii budowlanych.

Budowa biurowców – projekty

Biurowce są budowane według specyficznych projektów. Dziś spora ich część to nowoczesne konstrukcje o przeszklonych ścianach. Aby taki obiekt wznieść, trzeba dysponować doskonałym sprzętem, sporym doświadczeniem i ludźmi, którzy są w stanie podołać temu niełatwemu zadaniu. Zwykle też zmieniona w stosunku do podstawowej musi być organizacja pracy na placu budowy, ponieważ przy pracy z tak dużą ilością delikatnych elementów inna jest priorytetyzacja zadań.

Szybkość wykonania

Biurowce muszą powstawać szybko. Dopóki nie pojawią się najemcy, taki budynek może generować koszty, a te nie są małe, dlatego inwestorom zależy na czasie. Jednocześnie jednak budowa biurowców Łódź musi odbywać się w taki sposób, aby cały budynek był wykonany starannie i w trwałych technologiach. Pośpiech może być złym doradcą, dlatego dobra firma budowlana szuka kompromisów między czasem wykonania a jakością. To ważne, ponieważ w tak dużych obiektach nawet niewielkie przeoczenie np. w wykonaniu instalacji wodnej lub sanitarnej może wpłynąć na opóźnienie odbiorów, zmniejszenie rentowności albo nawet na kompletne zatrzymanie funkcjonowania obiektu do czasu dokonania niezbędnych napraw, a to już poważny problem.

Kto buduje?

Budowa biurowców Łódź jest realizowana tylko przez stosunkowo nieliczne firmy. Wszystko dlatego, że do realizacji takich zadań często trzeba dysponować odpowiednim, bardzo specjalistycznym sprzętem, rozległą siecią kontaktów (w celu skorzystania ze wsparcia podwykonawców) i liczną załogą, która będzie mogła wylegitymować się dużym doświadczeniem.

Zobacz również: Budowa hal